Hình thức vẽ tranh thư pháp Trong tranh thư pháp thì yếu tố về hình thức cũng như nội dung luôn được đánh giá cao. Hình thức vẽ tranh thư pháp gồm những hình thức sau: 1. Thư pháp trên giấy Liễn giấy là loại câu đối viết trên giấy Mỹ thuật, có nẹp nhựa […]

Đọc thêm