Phương pháp dựng hình đầu tượng vạt mảng Trong bộ môn  kiến trúc, có lẻ phần khó nhất đó chính là vẻ tượng vạt mảng. Vì thế chúng ta cần có phương pháp dựng hình đầu tượng vạt mảng. Các bước vẻ tượng vạt mảng: Yêu cầu: –   Đúng tỉ lệ –  Dựng hình chính […]

Đọc thêm