THẤU THỊ TRONG HỘI HỌA Chúng ta nhìn thấy được vật thể là do có cự ly và vị trí bất đồng. Nên khiến cho chúng ta có được cảm giác nhìn gần thì lớn và xa thì nhỏ, đó gọi là hiện tượng thấu thị. QUY LUẬT THẤU THỊ LÀ GÌ?  Quy luật của […]

Đọc thêm