Học vẽ luyện thi bắt đầu từ khi nào? Và nếu bạn đã chọn Đại học Trường Kiến trúc, hay Đại học Mỹ thuật……thì hãy bắt đầu thôi! Không bao giờ là muộn nếu bạn thích học vẽ, nhưng hãy hiểu đúng trước khi chúng ta làm! Thực ra thì mọi định luật đều không […]

Đọc thêm