Bài vẽ luyện thi tượng thạch cao nữ – Lớp luyện thi kiến trúc khối V, ngành kiến trúc công trình Đh kiến trúc tphcm Bài vẽ tượng thach cao với góc nhìn 3/4, dựng hình tương đối chuẩn, lên khối tốt, diễn tả được chất liệu của tượng. Trung tâm dạy vẽ luyện thi […]

Đọc thêm

Bài vẽ luyện thi kiến trúc khối mắt – Khối mắt là một trong những bộ phận quan trọng của nội dung chương trình học vẽ luyện thi tượng thạch cao khối v. Để có được một bài vẽ đầu tượng thạch cao tốt, bạn phải tập vẽ từng chi tiết, bộ phận trên đầu […]

Đọc thêm